Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 340[F] - Komenda Miejska PSP w Zielonej G??rze > 341[F] - JRG-1 Zielona G??ra

  341[F]21 - GBA 2/16 - Star 14.227/Auto-SHL
  W momencie wykonywania zdj?? pierwszowyjazdowy samoch??d zielonog??rskiej jedynki. Obecnie, po przyj??ciu GBA 2,7/16 Atego/Bocar zast?pi?? Jelcza 014 w roli samochodu "w teren". Star wyr????nia si? na tle swych wielu klon??w zamontowanymi na masce dodatkowymi sygna??ami pneumatycznymi w??oskiej firmy FIAMM, kt??re zosta??y zainstalowane dzi?ki inicjatywie jednego z kierowc??w. Jego poprzednik, GBA MAN/Schmitz z 2001, uleg?? w 2002 powa??nemu wypadkowi, po kt??rym nie wr??ci?? do s??u??by.

  Opis dotyczy stanu z 2011 r. Obecnie cz???? sprz?tu prze??o??ono na nowy samoch??d ??redni.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2000-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GBA 2/16
  Certyfikat CNBOP: 723/2001

  * * *

  Podwozie: Star/MAN M78/14.227 LA-LF
  Rok produkcji: 2002
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 227 KM
  DMC: 13.000 kg
  Masa w??asna: 8.310 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.000 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.000 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  * * *

  Zabudowa: Zak??ad Pojazd??w Specjalnych ??Auto-SHL? S.A., Kielce
  Typ zabudowy: 664
  Rok zabudowy: 2003
  Nr fabryczny: 03012

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody: 2.000 l
  -zbiornik ??r. pian.: 200 l
  -autopompa: dwuzakrasowa Zielger, 1600 l/min @ 8 bar; wysokie ci??nienie: bd
  -wysokoci??nieniowa LSN z pr?downic? pistoletow?
  -2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  -1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  -1x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  -1x nasada tankowania/spustu ??rodka pianotw??rczego 52 (prawa strona)
  -2 pary zraszaczy podwoziowych (prz??d i ??rodek pojazdu)
  -DWP 8/16/24 Spec-Po??

  *Wyposa??enie samochodu:

  -maszt o??wietleniowy 2x 1000 W (Wawrzaszek)
  -szperacz pogorzeliskowy
  -niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Webasto)
  -o??wietlenie pola pracy (5 lamp)
  -nawigacja

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  -3x lampa pojedyncza stroboskopowa Gamet
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -g??o??nik Elektra
  -modulator Elfir ZURA 1120/24
  -sygna??y pneumatyczne FIAMM

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiostacja samochodowa Motorola GM-360

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze (m.in.):

  -zestaw hydrauliki si??owej Holmatro: pompa spalinowa, pompa r?czna, no??yce, narz?dzie typu combi, zaciskacz do rur, wywa??arka do drzwi
  -motopompa p??ywaj?ca Aquafast
  -motopompa szlamowa
  -wentylator osiowy
  -agregat pr?dotw??rczy
  -5x AODO (w skrytkach) + 3 butle zapasowe
  -kamera termowizyjna Bullard
  -pilarka ??a??cuchowa STIHL
  -pi??a do stali i betonu STIHL
  -dmuchawa/zbieracz STIHL
  -zestaw PSP R-1+ deska ortopedyczna
  -10x w??? t??oczny W-52-20-?A (200 m)
  -6x w??? t??oczny W-75-20-?A (120 m)
  -1x odcinek W-75 do tankowania hydr.
  -3x w??? ssawny 110
  -armatura wodno-pianowa
  -pr?downice
  -stojak hydrantowy + klucz
  -drabina ratownicza wysuwana 10m
  -drabina s??upkowa D 3,1
  -sprz?t burz?cy
  -sorbent
  -pacho??ki drogowe
  -ga??nica proszkowa GP-6z