Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Wypadki i inne miejscowe zagro??enia > Niebezpieczne drzewo - Warszawa, ul. Krasi??skiego - 04.10.2009

  4 pa??dziernika 2009 oko??o godziny 14:40, do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Warszawie, wp??yn???o zg??oszenie o niebezpiecznie pochylaj?cym si? drzewie, przy ul. Krasi??skiego. Na miejsce zosta??y wys??ane dwa zast?py z JRG SGSP. Zabezpieczono teren dzia??a??, a za pomoc? wyci?garki odci?gni?to samoch??d osobowy, utrudniaj?cy podj?cie koniecznych dzia??a??. Nast?pnie przyst?piono do usuwania cz???ci ga???zi przy pomocy pi??y ??a??cuchowej oraz drabiny mechanicznej. Po uzyskaniu odpowiedniego dost?pu do pnia, drzewo zosta??o obwi?zanie lina, przy pomocy kt??rej (po uprzednim naci?ciu pnia) podchor???owie powalili je w bezpiecznym miejscu. Drzewo zosta??o poci?te za pomoc? dw??ch pilarek do drewna, a jego resztki uprz?tni?to, odblokowuj?c dojazd do osiedla. Akcja trwa??a ok. 1,5 godziny i wzi???o w niej udzia?? 9 stra??ak??w.

  Zadysponowano:

  250[W]22 - GBA 2,5/30 - Renault Midlum/Wawrzaszek
  250[W]51 - SD-30 - Iveco/Magirus

  Ford Transit - Stra?? Miejska M. St. Warszawy