Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 33, Bordeaux

  SDIS 33 - VSAV - Benauge
  Pogotowie ratunkowe jako takie (fr. service d'aide m?dicale urgente, SAMU) jest we Francji organizacja o zdecydowanie mniejszym znaczeniu ni?? w Polsce. Dysponuje ono specjalistycznymi ambulansami i pojazdami lekarzy dojazdowych, a tak??e osobnym numerem alarmowym (15). Jednak??e wi?kszo??? interwencji z zakresu ratownictwa medycznego, szczeg??lnie w wypadkach, gdy poszkodowany nie wymaga transportu do szpitala, spada zwykle na barki miejscowej Departamentalnej S??u??by Ratowniczo-Ga??niczej (Service d?partemental d'incendie et de secours, SDIS), czyli francuskich stra??ak??w. Statystycznie ambulans stra??y po??arnej (fr. VSAV - V?hicule de Secours et d??Assasistance aux Victimes, dos??. pojazd ratowniczy i pomocy ofiarom) wysy??any jest do ponad po??owy wszystkich interwencji rejestrowanych na terenie kraju. Obsada VSAV to 3 stra??ak??w/ratownik??w.

  Na starszych ambulansach stra??y po??arnej (norma sprzed 2001 r.) nadal widnieje stare oznaczenie/nazwa tego typu pojazdu: VSAB, V?hicule de Secours aux Asphyxi?s et aux Bless?s (dos??. pojazd do ratowania zaczadzonych i rannych).

  Na zdj?ciu VSAV Renault Master z jednostki Benauge.