Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 540[D] - KP PSP Strzelin

  541[D]25 - GCBA 5/40 ?? MAN TGM 18.340/Germaz


  Nowy ci???ki samoch??d ga??niczy zast?pi?? w strzeli??skiej PSP wys??u??onego Jelcza.

  Ci???ki MAN jest na chwil? obecn? jedynym takim egzemplarzem zabudowanym przez wroc??awski Germaz. Podwozie pochodzi z 2012 roku, zabudowa z 2014 roku, natomiast przetarg na zakup samochodu KW PSP Wroc??aw og??osi??a w roku 2015 w ramach projektu pod nazw?: ??Usprawnienie ratownictwa na drogach ?? ETAP III? wsp????finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ??rodowisko.

  Mocnymi plusami w por??wnaniu z poprzednikiem s? na pewno wi?ksza kabina oraz du??a ilo??? miejsca na sprz?t w skrytkach w uk??adzie 4+1+4. W kabinie znajduj? si? mocowania dla dw??ch aparat??w ODO, ponadto samoch??d wyposa??ono w lekki zestaw narz?dzi hydraulicznych Weber oraz wydajne demontowane dzia??ko wodno-pianowe Akron Apollo.
  * * *

  Numer operacyjny: 541[D]25
  Numer rejestracyjny: DW 998YA

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-5000-8/4000-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 5/40

  * * *

  Podwozie: MAN TGM 18.340 4X4 BB
  Rocznik: 2012
  Nap?d: 4x4, kat. II
  DMC: 18000 kg
  DMC zestawu: 28000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7500 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 11500 kg

  *Wyposa??enie samochodu: 

  - wyci?garka Superwinch 5234; 62,3 kN
  - maszt o??wietleniowy Fireco CL 3333
  - o??wietlenie pola pracy LED
  - reflektor pogorzeliskowy Hella 70W
  - kamera cofania
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy cyfrowo-analogowy Motorola DM4601
  - 6x radiotelefon nasobny cyfrowo-analogowy Motorola DP4601

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - belka ??wietlna: CODE 3 PSE 2100
  - 4x lampa kierunkowa: CODE 3 LED
  - generator sygna????w d??wi?kowych: Gamet GAM 150
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  * * *

  Zabudowa: Dom Samochodowy Germaz Sp. z o. o., Wroc??aw
  Numer produkcyjny: 001/2014
  Data zabudowy: 10.2014


  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 5000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 500 l
  - autopompa: J??hstadt TO 4000S, dwuzakresowa o wyd. 4000 l/min @ 10 bar i 250 l/min @ 40 bar
  - DWP Akron Apollo Style 3433
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60m (prawa strona)
  - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania 110 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pian. 52 (przedzia?? autopompy)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Weber: pompa spalinowa, no??yco-rozpieracz, rozpieracz kolumnowy
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - pompa elektryczna (beczkowa)
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann 3,8 kVa
  - wentylator oddymiaj?cy
  - 4x AODO (2 w oparciach, 2 w zabudowie) + 2 butle zapasowe (w zabudowie)
  - 4 prz?s??a drabiny nasadkowej (aluminiowej)
  - pilarka ??a??cuchowa STIHL
  - pi??a do stali i betonu STIHL
  - 6x w??? ssawny W110 o d??. 2,5m (skrzynia na dachu)
  - 10x w??? t??oczny W75-20-?A (200 m)
  - 2x w??? t??oczny W75-5-?A (10m)
  - 10x w??? t??oczny W52-20-?A (200 m)
  - armatura wodna
  - pr?downice i wytwornice pianowe 
  - DWP przeno??ne Akron
  - kamera termowizyjna Argus
  - pirometr
  - zestaw PSP R-1 + deska ortopedyczna
  - ubrania ??aroodporne
  - ga??nice  
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia