Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [D] - woj. dolno??l?skie > OSP Tarn??w

  597[D]74 - GBA 3,5/27 ?? MAN TGM 13.290/Stolarczyk
  Nowoczesny ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy ze zbiornikiem na wod? o pojemno??ci 3500 litr??w zosta?? zakupiony dla OSP Tarn??w w 2014 roku w ramach projektu ??Rozw??j wsp????pracy jednostek stra??y po??arnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W??z zast?pi?? wys??u??ony samoch??d ga??niczy na podwoziu Star 244.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-3500-8/2750-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 3,5/27

  * * *

  Numer operacyjny: 597[D]74
  Numer rejestracyjny: DZA 3M74

  * * *

  Podwozie: MAN TGM 13.290 4x4 BL
  Rocznik: 2014
  Nap?d: 4x4 (kat. II - uterenowione)
  Obsada/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
  DMC: 15.500 kg
  DMC zestawu: 20.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 6.300 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 9.500 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - maszt o??wietleniowy z naja??nicami LED 
  - o??wietlenie pola pracy (LED)
  - klimatyzacja kabiny
  - fala ??wietlna
  - wyci?garka Dragon Winch 12000HD

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM 360
  - radiotelefony nasobne Motorola GP 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - belka ??wietlna Elektra LED
  - lampa pojedyncza Elektra LBL-2000 LED
  - 4x lampa kierunkowa LED MS3
  - 2x lampa LED (przy fali ??wietlnej)
  - generator sygna????w d??wi?kowych GES 110 

  * * *

  *Zabudowa: PUH Stolarczyk
  *Rok zabudowy: 2014
  *Technologia: kompozyt poliestrowy

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 3500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 350 l
  - autopompa: dwuzakresowa STOLARCZYK S 20 HP o wydajno??ci 2750 l/min. @ 8 bar oraz 500 l/min. @ 40 bar
  - DWP: STOLARCZYK DWP 16 
  - 2x wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach)
  - nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (ty??)
  - zraszacze (2 pary: prz??d i ??rodek)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Weber (pompa spalinowa, no??yce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, osprz?t) 
  - drabina ratownicza dwuprz?s??owa wysuwana
  - drabiny nasadkowe drewniane
  - wentylator osiowy
  - pompa szlamowa
  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - przeno??ny zestaw o??wietleniowy
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann
  - zestaw PSP R-1
  - 5x AODO (4 w kabinie, 1 w zabudowie) + butla zapasowa
  - pilarka do drewna
  - przecinarka do stali i betonu
  - armatura wodna
  - odcinki W-52
  - odcinki W-75
  - w???e ssawne
  - sprz?t burz?cy
  - latarki
  - sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia
  - sorbent + w??zek
  - t??umice