Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia w JRG 1 Lublin - 17.03.2009

  Do Miejskiego Stanowiska Kierowania Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Lublinie, oko??o godziny 10 rano, wp??yn???o zg??oszenie o po??arze budynku. Zadysponowano dwa zast?py ga??nicze i drabin? z JRG 1 Lublin. Na miejscu zastano po??ar poddasza budynku murowanego. Podano 3 pr?dy wody: z LSN po klatce schodowej do wn?trza budynku, po drabinie mechanicznej oraz z ziemi. W celu zapewnienia ci?g??o??ci zasilania wodnego, na miejsce zadysponowano ci???ki samoch??d ga??niczy z du??? ilo??ci? wody. Zbudowano r??wnie?? kolejn? linie ga??nicz?, z kt??rej podano kolejny pr?d ga??niczy. Dzia??ania zako??czy??y si? sukcesem.

  Nast?pnie przeprowadzono ?wiczenia z u??yciem dzia??ka wodno ?? pianowego zamontowanego na samochodzie GCBA Tatra.

  Serdeczne podzi?kowania dla Stra??ak??w z I zmiany JRG 1 Lublin za przemi??? wizyt? i cierpliwo??? :-).