Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [F] - woj. lubuskie > OSP Zawada (KSRG)

  349[F]97 - GCBA 8,2/32 - Tatra 815/Karosa
  Jedna z ok. 40 Tatr 815 CAS 32, sprowadzonych do Polski w latach 1987-1989. Pojazdy te by??y kierowane do zawodowych jednostek stra??y po??arnych najwi?kszych aglomeracji oraz do cz???ci ??wczesnych miast wojew??dzkich. Jeden z nich przydzielono do Zielonej G??ry, gdzie zast?piona zosta??a eksploatowana od kilkunastu lat Tatra 148 CAS 32 (GCBA 6/32). Nowa CAS 32 s??u??y??a ZSP/PSP w Zielonej G??rze przez p????torej dekady, a po zast?pieniu przez GCBA 8/42 Iveco przekazano ja do OSP w Zawadzie. W trakcie wieloletniej s??u??by Tatra widzia??a najwi?ksze po??ary w Zielonej Gorze i wojew??dztwie zielonog??rskim. Prze??y??a tez m.in. powa??ny wypadek (w 1991 r.) ?? w trakcie jazdy alarmowej do po??aru uderzy??a w jad?cy jako pierwszy GBA 2,5/16 Star, kt??ry przewr??ci?? si? na bok. Po remoncie oba wozy wr??ci??y do s??u??by. Tatra by??a te?? co najmniej dwukrotnie przemalowywana, a?? do osi?gni?cia stanu obecnego.

  Przebieg s??u??by pojazdu:

  1989-1992 ?? Zawodowa Stra?? Po??arna w Zielonej G??rze (luty-czerwiec 1992: Oddz. I ZSP)
  1992-2005 ?? JRG PSP nr 1 w Zielonej G??rze
  2005- OSP Zawada

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-3-4-8200-8/3200-0
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 8,2/32

  * * *

  Numer operacyjny: 349[F]97
  Poprzeni numer operacyjny: 341[F]25
  Numer operacyjny syst. '76: 49-08-13
  Numer rejestracyjny: FZI 06KW
  Pierwotny numer rejestracyjny: ZGB 869X

  * * *

  Podwozie: Tatra 815 PR2
  Rocznik: 1989
  Nap?d: 6x6
  Silnik: 12-cylindrowy, wysokopr???ny, o mocy 320 KM
  Skrzynia bieg??w: 5+R
  Ilo??? miejsc, uk??ad: 4/1+2+1
  DMC: 22.500 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 7200 kg
  Maks. dop. obc. osi drugiej: 7650 kg
  Maks. dop. obc. osi trzeciej: 7650 kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - sztywny hol


  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy Motorola
  -radiotelefon nasobny....

  * * *

  *Zabudowa: Karosa, Vysok? M??to, Czechos??owacja
  *Rok zabudowy: 1989
  *Technologia: zabudowa stalowa

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 8.200 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 2x400 l
  - autopompa: A32/8, 3200 l/min @ 8 bar
  - DWP-24 o wyd. 2400 l/min (podnoszone do pozycji roboczej pneumatycznie)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie:

  - drabina dwuprz?s??owa
  - 2x AOUO
  - armatura wodna i pianowa
  - w???e t??oczne W-75 i W-52
  - sprz?t burz?cy
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia