Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 530[Z] - KP PSP Stargard Szcz.

  531[Z]60 - SLRchem - MB 308D/Schmitz*
  *SLRchem zosta?? wycofany z podzia??u JRG Stargard Szcz. w 2013 r. i przekazany do OSP.

  Lekki samoch??d ratownictwa chemicznego Schmitza na popularnym podwoziu Mercedesa (tzw. ??Bremer Transporter?) by?? jednym z pierwszych samochod??w tego typu w Polsce. Sprowadzono go dla Zawodowej Stra??y Po??arnej w Stargardzie Szczeci??skim w 1991 r., jeszcze przed powstaniem PSP. Z tej samej dostawy pochodzi?? r??wnie?? np. egzemplarz z Oddz. IV ZSP ???d??.

  ??Chemik? wyposa??ony by?? w zestaw sprz?tu do przepompowywania i zbierania substancji niebezpiecznych, a tak??e sprz?t ochrony osobistej do akcji ratownictwa chemicznego.

  * * *

  Numer operacyjny systemu ´02: 531[Z]60
  Numer operacyjny systemu ´76: 41-04-20
  Numer rejestracyjny: SZA 115V (pierwotny)

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d sprz?towy ratownictwa chemicznego L-1-2-1-1-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRchem

  * * *

  Podwozie: Mercedes-Benz T1 308D
  Ilo???/uk??ad miejsc: 2/1+1
  Nap?d/kategoria: 4x2, kat. I (miejskie)
  Oznaczenie RFN: GW-G (Ger?tewagen-Gefahrgut)

  * * *

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza obrotowa halogenowa Hella
  - g??o??nik Hella RTK 3-SL (sygna?? dwutonowy elektroniczny)

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360

  * * *

  Zabudowa: Hermann Schmitz KG
  Rok zabudowy: 1991