Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 600[D] - Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu > 600[D] & 601[D] - KP i JRG Zgorzelec

  601[D]21 ?? GBA 2/17 ?? Star 14.227/ISS Wawrzaszek
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu Stara 14.227, rocznik 2001. Pe??ni funkcj? wozu ratownictwa technicznego (wyposa??ony w sprz?t Rt Holmatro i zestaw poduszek wysokoci??nieniowych).

  * * *

  Numer operacyjny: 601[D]21
  Numer rejestracyjny: DZG L395

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2000-8/1700-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/17

  * * *

  Podwozie: Star 14.227 LALF
  Rok produkcji: 2001
  Nap?d/kategoria: 4x4, kat. II - uterenowiony
  Skrzynia bieg??w: manualna, 6+R
  DMC: 14.000 kg
  DMC zestawu: 23.500 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.200 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 9.000 kg

  *Wyposa??enie samochodu: 

  - o??wietlenie pola pracy: 5 lamp halogenowych
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W
  - gniazdo i statyw szperacza pogorzeliskowego (prz??d)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Webasto)
  - nawigacja GPS

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza obrotowa Elektra LBX-2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - g??o??nik Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM-360
  - 3x radiotelefon nasobny Motorola GP-360

  * * *

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody 2.000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 200 l
  - autopompa: Ruberg, dwuzakresowa; 1700 l/min @ 8 bar
  - DWP 
  - wysokoci??nieniowa linia SN 60 (prawa strona)
  - 4x zraszacze podwoziowe (po 2 z przodu i na ??rodku)
  - 2x nasada t??oczna 75 (ty??)
  - 1x nasada ssawna 110 (ty??)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pian. 52 (lewa strona)

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  **STRONA LEWA:

  *Skrytka nr 1:
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa spalinowa + 2 przewody, pompa r?czna, no??yce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy dwustronny, w???e 10m, no??yce do peda????w + przed??u??ka do rozpieracza kolumnowego, ??a??cuchy do rozpieraczy, zestaw do otwierania drzwi, os??ona na poduszk? kierowcy, mata na sprz?t)
  - torba PSP-R1
  - deska ortopedyczna
  - zestaw szyn Kramera
  - bosak lekki
  - 2x t??umica
  - szpadel
  - ??opata du??a
  - wid??y
  - 2x miot??a twarda
  - w??zek do sorbentu

  *Skrytka nr 2:
  - 2x ko??o ratunkowe
  - wysysacz g???binowy
  - kurtyna wodna 52
  - stabilizatory
  - 3x kapoki
  - 2x szelki bezpiecze??stwa
  - linka ratownicza 20m
  - 4x kamizelki
  - 2x amortyzator bezpiecze??stwa
  - 3x rzutki ratunkowe
  - beczka z sorbentem 20kg
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg
  - piasek 10kg
  - skrzynka narz?dziowa do pilarki
  - pi??a do ci?cia betonu i stali Stihl TS400
  - pi??a spalinowa do drewna Stihl 036
  - inop??r
  - siekiera
  - ??om ma??y
  - no??yce do ci?cia metalu
  - top??r ci???ki
  - m??ot 5kg

  *Skrytka nr 3:
  - hydronetka
  - 6x opaska zaciskowa
  - pr?downica TurboJet 75
  - 2x nasada 75 na hydrant
  - pokrywa do hydrant??w naziemnych
  - redukcja 52/25
  - ta??ma ostrzegawcza
  - ???cznik k?towy 75
  - 10x w??? t??oczny W-75
  - stojak hydrantowy
  - klucz hydrantu podziemnego
  - hak do studzienek
  - siode??ko w???owe
  - rozdzielacz
  - prze???cznik 110/75


  **STRONA PRAWA:

  *Skrytka nr 1:
  - pompa p??ywaj?ca
  - pompa szlamowa
  - 5x poduszka wysokoci??nieniowa Vetter
  - zestaw do poduszek wysokoci??nieniowych ze sterownikiem
  - zestaw do poduszek niskoci??nieniowych ze sterownikiem
  - zestaw klin??w
  - 2x kanister
  - lejek
  - zapasowe butle do AODO

  *Skrytka nr 2
  - buty wodery (2 pary)
  - przed??u??acz na zwijadle 50m i 20m
  - linka gospodarcza
  - reflektor halogenowy
  - 3x lekkie ubranie p/chemiczne
  - 3x r?kawice chemiczne
  - 11x sto??ek ostrzegawczy
  - 2x kliny schodkowe
  - agregat pr?dotw??rczy z uziemieniem

  *Skrytka nr 3:
  - 2x pr?downica wodna TurboJet 52
  - 8x w??? t??oczny W-52
  - w??? do tankowania ?? kr??tki
  - 2x klucz do ???cznik??w w???y
  - klucz do hydrantu naziemnego
  - klucz do pokryw
  - smok ssawny
  - zbieracz 110/2 x75
  - 2x prze???cznik 75/52


  *Kabina:
  - n???? do ci?cia pas??w
  - wybijak do szyb
  - 3x latarka Survivor
  - 2x latarka Vulcan
  - ga??nica proszkowa 2kg
  - 4x AODO
  - zestaw kluczy
  - zestaw flar
  - 2x kamizelka ostrzegawcza


  *Dach:
  - 3x w??? ssawny W-110
  - 2x bosak sufitowy d??ugi
  - lina holownicza
  - drabina aluminiowa 10m
  - 2x pr?downica pianowa
  - 2x mostek przejazdowy
  - wytwornica pianowa WP 4/75
  - p??ywak z zatrza??nikiem ma??ym
  - 2x poduszka niskoci??nieniowa Vetter
  - 2x poduszka wysokoci??nieniowa Vetter