Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 312[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr.12

  312[W]25 - GCBA 5/32 - Man 18.280/Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy, zabudowany na podwoziu Man LAC 18.280 przez ISS Wawrzaszek. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemno??ci 5000 litr??w, 500-litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz autopomp? dwuzakresow? Ruberg R40 ze stopniem wysokiego ci??nienia o wydajno??ci 3200 l/min przy 8 bar i 250 l/min przy 40 bar. Dodatkowo pojazd posiada instalacj? zraszaczow? oraz dzia??ko wodno ?? pianowe o wydajno??ci 2400 l/min. Pojazd zosta?? pozyskany w 2006 roku i zast?pi?? Jelcza 010R, kt??ry w tym rejonie by?? ??rednio przydatny ze wzgl?du na miejski nap?d. Pe??ni funkcj? pierwszego wyjazdu.

  Wyposa??enie pojazdu:

  *Kabina:

  - aparaty powietrzne MSA Auer - 4 szt.
  - latarki
  - radiotelefony przeno??ne Motorola
  - adapter radiotelefonu przeno??nego Ericsson

  *Lewa strona zabudowy:

  - agregat pr?dotw??rczy
  - agregat oddymiaj?cy
  - pulpit sterowania masztem o??wietleniowym
  - aparat ODO
  - lina
  - armatura wodno-pianowa
  - szybkie natarcie

  *Prawa strona zabudowy:

  - drabina sk??adana.
  - sprz?t burz?cy
  - zestaw hydrauliki si??owej HOLMATRO (pompa DUO, no??yco - rozpieracz, rozpieracz kolumnowy, wywa??arka do drzwi)
  - sorbent
  - zestaw PSP-R1
  - sprz?t do zabezpieczenia terenu akcji
  - pi??a do stali i betonu
  - pilarka do drewna
  - armatura wodno-pianowa

  *Dach oraz ty?? pojazdu

  - pulpit autopompy
  - drabina nasadkowa [4 prz?s??a]
  - smok ssawny
  - ko??o ratunkowe
  - bosak