Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Neplach

  347[L]20 - GBA 2,5/16 - Star 244/JZS typ. 005
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy zabudowany przez Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe na podwoziu Star 244. Popularna 'cola' zosta??a pozyskana w doskona??ym stanie mechanicznym z Zak??adowej Stra??y Po??arnej w s??u??bie kt??rej nie mia??a okazji zrobi? zbyt wielu kilometr??w.